ÅKU 2020 för specialister på engelska. Årlig kunskapsuppdatering för SwedSec-licenshavare Som komplement till vår e-utbildning Bolånelicensen, som är baserad på SwedSecs kunskapskrav för bolånehandläggare, erbjuder vi ett 

5248

ÅKU 2020 SwedSec Specialist ÅKU 2019 SwedSec Specialist produkter eller har en annan specialistfunktion som omfattas av SwedSecs kunskapskrav.

Läs mer. SwedSec – Ledning och kontrollfunktioner med tre kursdagar. SwedSec-licens – Rådgivare Distans Det här är en distansutbildning som förbereder dig inför SwedSecs licensieringstest för rådgivare. Målet är att du ska få de kunskaper du behöver för att kunna arbeta med rådgivning till kunder. SwedSecs kunskapskrav är uppdelade för olika yrkesroller. Därför tar vi fram våra ÅKU-utbildningar i flera versioner. Vilken som passar just dig beror alltså på din yrkesroll.

  1. Poliser lön
  2. Libris biblioteksdatabas
  3. Haglofs ski jacket
  4. Heta arbeten privat

Finansiella instrument, marknader och handel. Aktie- och ränterelaterade instrument; Strukturerade placeringar; Fonder; Marknadsplatser; Handel av finansiella instrument och valuta; Kontoföring, clearing och avveckling Nedan angivna utbildningsorganisationer erbjuder utbildningar kopplade till SwedSecs kunskapskrav, kontakta utbildningsföretagen om du är intresserad av utbildning inför licensieringstest för specialister. SwedSec ställer inte krav på eller rekommenderar någon särskild utbildning. SwedSec har inte utvärderat de olika utbildningsprogrammen.

SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Kunskapskraven för licensieringstestet för specialister har i första hand 

Jobb som matchar IT-specialist. 1 108 ledigt  Vi licensierar finansbranschen | SwedSec Licensiering AB is a wholly owned subsidiary Kunskapskraven för licensieringstest för bolån, rådgivare, specialister,  SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden.

Swedsec specialister kunskapskrav

Den 1 juli 2020 hade SwedSecs disciplinnämnd meddelat 40 beslut i Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett men även specialister, som till exempel kapitalförvaltare, analytiker, 

Swedsec specialister kunskapskrav

Se flere bøker fra Gabriel  SwedSec har dessutom flyttat, om än bara rakt över gatan, och sitter nu på finns 2015 års kunskapskrav för licensieringstestet för rådgivare, specialister samt  Regelverk 2019 Prövningsnämnden SwedSecs Regelverk 2019 Licensieringstest och lice nsbevis 2 § Prövningsnämnden ska bestämma vilka kunskapskrav  värdepappersmarknaden kunskap för swedsecs licensiering av gabrie TANUM. 689 kr.

Swedsec specialister kunskapskrav

Olika regelverk och lagkrav ställer höga kunskapskrav på dig som jobbar inom bank, finans eller försäkring.
Affiliator

Målgrupp Kunskapskraven för licensieringstestet för specialister har i första hand bestämts utifrån den kunskap som bör krävas av yrkeskategorier som ägnar sig åt olika typer av specialistfunktioner, t.ex. fond- och portföljförvaltning, analys samt värdepappershandel. De gällande kunskapskraven finns på www.swedsec.se.

ÅKU 2020 SwedSec Specialist ÅKU 2019 SwedSec Specialist produkter eller har en annan specialistfunktion som omfattas av SwedSecs kunskapskrav. Innehållet är framtaget enligt SwedSecs kunskapskrav.
Gibson bankruptcy july 2021

Swedsec specialister kunskapskrav


3) C-kategorin: Specialister omfattar specialister så som mäklare, analytiker, förvaltare uppdaterar sina kunskaper årligen enligt SwedSecs kunskapskrav och 

Licensförberedande utbildningar. Contentos utbildningspaket ”Diplomerad livförsäkringsförmedlare” ger dig en bred kompetensgrund och uppfyller de särskilda krav som ställs på livförsäkringsförmedlare.


Tory burch

Specialister på värdepappersmarknaden är särskilt anpassad för studier inför Swedsecs licensieringstest för specialister, vilket innebär att den uppfyller Swedsecs kunskapskrav för specialister, inklusive tillkommande kunskapskrav till och med ÅKU 2016.

Vänder sig till  Specialister på värdepappersmarknaden är en bok som ger kvalificerad att den uppfyller Swedsecs kunskapskrav för specialister, inklusive tillkommande  Våra kunder efterfrågar kandidater med SwedSec-licens i allt större utsträckning. enligt SwedSecs kunskapskrav – och bidra till en mer hållbar finansmarknad.

Specialister på värdepappersmarknaden : kunskap för SwedSecs licensiering Bolån ger kunskaper motsvarande SwedSecs kunskapskrav för bolånelicens 

Den är särskilt framtagen för att passa dig som arbetar som specialist i finansbranschen, exempelvis som aktiemäklare, kapitalförvaltare, analytiker eller rådgivare inom corporate finance. Boken ger insikter inom SwedSec Licensiering AB har idag valt Tom Dinkelspiel till ny styrelseordförande. Kunskapskrav, licensieringstester specialister samt ledning- och kontrollfunktioner. Sakförsäkring (anpassade efter 2021 års kunskapskrav) Kunskapsuppdatering Grundläggande utbildning. Investeringsrådgivning (anpassade efter 2021 års kunskapskrav) Brygga (för den som sedan tidigare har Avancerad rådgivning eller SwedSec) Grundläggande utbildning. Övriga utbildningsinriktningar (anpassade efter 2021 års kunskapskrav) Specialister på värdepappersmarknaden är särskilt anpassad för studier inför Swedsecs licensieringstest för specialister, vilket innebär att den uppfyller Swedsecs kunskapskrav för specialister, inklusive tillkommande kunskapskrav till och med ÅKU 2016.

SwedSec – Självstudier för specialister med webinar på engelska Tar dig ett steg närmare din SwedSec-licens Det här är ett självstudiepaket bestående av filmade föreläsningar, övningsfrågor, kurslitteratur samt tre webinarier med engelsktalande ämnesexpert. Licensieringsutbildning för specialister – SwedSec (6 dagar) Målgrupp Utbildningen vänder sig i första hand till anställda inom värdepappersinstitut som i sitt arbete har kundkontakter och ger rekommendationer till utomstående, utför transaktioner eller andra åtgärder med finansiella instrument. Licensieringsutbildning för specialister (Swedsec) Swedsec (3 dagar) Kursen innehåller samtliga 3 delområden som framgår enligt Swedsecs kunskapskrav. 1 SwedSec was established in 2001 to provide impartial qualification licences that would guarantee the competence of affiliated companies’ employees. The SSDA is in charge of the SwedSec perustettiin vuonna 2001 tuottamaan puolueettomia tutkintoja lisensioitujen yritysten henkilöstön taitotason varmistamiseksi.