Delegering innebär att en person med formell utbildning (exempelvis sjuksköterska eller fysioterapeut) ger en person utan formell utbildning men med reell kompetens (undersköterska, boendestödjare, personlig assistent e.d.) rätten att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Den vanligaste delegeringen handlar om läkemedelshantering.

4484

Se hela listan på vardhandboken.se

Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel? Ja . Nej 2. Kan du få en delegering i läkemedelshantering av annan person än sjuksköterska? Ja . Nej .

  1. Ett paraply på spanska
  2. Cos 300 exact value
  3. Vad bör man väga

a. undersköterskor. Sidan 5 av 16. Specifik omvårdnad är beroende på sjukdom och medicinsk behandling. Det kräver inte bara kunskap om kroppens normala funktioner utan även om den vet vem du t.ex. överlämnar läkemedel till.

En delegering är ett juridiskt dokument. När du utför arbetsuppgifter på delegering kommer du att vara hälso- och sjukvårdspersonal. Det innebär att du arbetar under flera olika lagar och föreskrifter. Namn. Källa. Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) Socialstyrelsen.

Rätt Fel Vet ej 3. En delegering kan återkallas. Rätt Fel Vet ej 4. Delegering innebär att en eller flera arbetsuppgifter överförs från en person som har Du får sedan möjlighet att kvittera din delegering (godkänna att du åtar dig dessa uppgifter).

Delegering av läkemedel till undersköterska

delegering. Förvaring av läkemedel Läkemedel skall förvaras i särskilt förråd anpassat till verksamheten. Läkemedel skall förvaras oåtkomliga för obehöriga. Ordination av läkemedel Läkemedel ordineras skriftligt av läkare. Ordinationen finns på or dinationshandling = apodoslista/dosrecept/läkemedelslista.

Delegering av läkemedel till undersköterska

4. Dina svar tar du med dig till den praktiska delegeringen. Kunskapstest delegering, allmänt om läkemedel . Namn: Datum: 1.

Delegering av läkemedel till undersköterska

- Diabetes/insulin En delegering per enhet/område, kan även begränsas till det t.ex.
Hur långt är det mellan kalmar och karlskrona

Rätt Fel Vet ej 2.

Vi är på gång att flytta så skapa gärna ett konto på www.delegering.nu istället. Det är också gratis och du får tillgång till massor av hjälpmedel på sidan. Ordinerade läkemedel delas i dosett av sjuksköterska, endast i undantagsfall av speciellt utsedd undersköterska. Alla dosetter ska vara märkta med: • patientens namn, födelsedatum, • läkemedel och dosering .
Försörjningsstöd borås

Delegering av läkemedel till undersköterska
inför delegeringen av läkemedel”. 3. Samtidigt som du bokar tid för praktisk delegering hos sjuksköterskan lämnar du ditt diplom. Du får av sjuksköterskan ”Diskussionsfrågor inför delegering” som du besvarar när du läst igenom utbildningskompendiet. 4. Dina svar tar du med dig till den praktiska delegeringen.

➢ Då det gäller speciella vid behovs läkemedel ska endast ett litet antal tabletter  Läkemedelsutbildningar och delegeringstest. Våra läkemedelsutbildningar är baserade på vår kunskap om läkemedel och senaste nytt. Utbildningsledare är  Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter.


Vitterhetsakademiens bibliotek logga in

15 maj 2017 läkemedel. Det innebär att en läkare inte kan delegera läkemedelshantering till en undersköterska eller annan omvårdnadspersonal. Läkaren 

Ordinerade läkemedel delas i dosett av sjuksköterska, endast i undantagsfall av speciellt utsedd undersköterska. Alla dosetter ska vara märkta med: • patientens namn, födelsedatum, • läkemedel och dosering . Sjuksköterskan som delat läkemedlen i dosetten ansvarar för att innehållet stämmer med ordinationen. Administrering Läkemedelshantering - delegering. 1. Undersköterska möter patienten och läkemedels-behovet framkommer.

Utbildningen Jobba säkert med läkemedel är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner. Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter.

Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) Socialstyrelsen. Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. Hela utbildningen tar ca två timmar att genomföra.

2. Genomgång av symtom och åtgärder vid hypo- respektive hyperglykemi.